Mottar du kjøregodtgjørelse for bruk av egen bil i næring, disponerer servicebil eller firmabil er Autobok verktøyet du må ha.

Det er penger å tjene/spare for både deg og bedriften din om du fører en godt dokumentert kjørebok. Mer effektive arbeidsdager betyr penger spart, og penger tjent.

Autobok hjelper deg i en travel hverdag med å holde orden på næring- og privatkjøring.

Lover og regler

Lover og regler

Det mange krav til føring av kjørebok og de økonomiske ”fallgruvene” forbundet med mislighold er dype og kan være til stor belastning for ansatte og bedrift.

Skattemyndighetene har de seneste årene vist stor interesse for nettopp kjørebøker grunnet blant annet kreativ føring og skjulte skattefrie godtgjørelser via dem.

Som ufravikelig hovedregel gjelder følgende; alle tilleggsgoder i forbindelse med jobb skal fordelsbeskattes.

Et bokettersyn vil alltid inkludere kjørebøker og skattemyndighetene har lang erfaring i å avdekke mislighold og finner det meste.

Stikkprøver eller såkalte ”buskaskontroller” utføres allerede i deler av landet (Sør-Trøndelag og Østfold) og ordningen har vist seg så effektiv at det bare er et spørsmål om tid før hele landet omfattes.

Dersom det avdekkes mislighold eller juks kan både ansatte og bedriften etterliknes og ilegges straffeskatt, regnskapsfører og revisor bli meldt til Kredittilsynet og i grove tilfeller kan det i tillegg ilegges bøter og fengselsstraff.

Ved mistanke om mislighold hviler bevisbyrden på arbeidstaker/arbeidsgiver og IKKE hos skattemyndighetene.

Under finner du en oversikt over lover og regler forbundet med bruk av bil i næring

http://www.sipak.no/index.php.173.html

http://www.bedin.no/php/d_emneside/cf/hApp_101/hPKey_2463/hDKey_1

http://www.naf.no/Eie-Bil/Avgifter/Piggdekk-og-gebyrordning/

http://www.skatteetaten.no/Upload/PDFer/Lignings-ABC_2009_m_aktive_lenker.pdf

http://www.abcnyheter.no/penger/skatt/faktainnhold/bilskatt

http://www.naringsdrivende.no/bilhold.php

http://www.nettavisen.no/okonomi/privat/kalkulator/article17

Autobok er vurdert av skatt øst til å kunne brukes som dokumentasjon av bilbruk

http://www.autobok.no/uploads/skatt_og_autobok_servicebiler.pdf

Samlet:

http://www.autobok.no/uploads/3dtracking_skatt_og_datatilsynet_samlet_2010.pdf

CommentsNo comments yet.Add a comment


You must be logged in to post a comment.